Mẫu giấy đăng ký


Trung tâm NC&PT Công nghệ Phần mềm quản lý và xếp lịch thực hành Tin học. Quý Thầy cô có muốn đăng ký phòng máy thực hành, vui lòng tải mẫu đăng ký bên dưới. In ra khổ giấy A4, điền các thông tin đăng ký và gởi về Văn phòng Trung tâm.

Lưu ý: Trung tâm chỉ chấp nhận các giấy đăng ký phòng thực hành nếu giấy đăng ký sử dụng mẫu giấy đăng ký do Trung tâm cung cấp.

Tải về tại đây
MẪU A
MẪU B