Phòng máy thực hành 01
Giá: 0,00 ₫
Số lượng máy: 30
Cấu hình máy:
 • CPU - Core 2 Doual 2.4 Gh
 • Ram 1 thanh DDR2 - 2 Gb
 • Ổ cứng - 160Gb SamSung
 • Nguồn ATX 500W
 • Màn hình LCD 15 inches
 • Bàn phím Missumi USB
 • Chuột quang USB 4Tech
Phòng máy thực hành 02
Giá: 0,00 ₫
Số lượng máy: 30
Cấu hình máy:
 • CPU - Core 2 Doual 2.4 Gh
 • Ram 1 thanh DDR2 - 2 Gb
 • Ổ cứng - 160Gb SamSung
 • Nguồn ATX 500W
 • Màn hình LCD 15 inches
 • Bàn phím Missumi USB
 • Chuột quang USB 4Tech
Phòng máy thực hành 03
Giá: 0,00 ₫
Số lượng máy: 30
Cấu hình máy:
 • CPU - Core 2 Doual 2.4 Gh
 • Ram 1 thanh DDR2 - 2 Gb
 • Ổ cứng - 160Gb SamSung
 • Nguồn ATX 500W
 • Màn hình LCD 15 inches
 • Bàn phím Missumi USB
 • Chuột quang USB 4Tech
Phòng máy thực hành 04
Giá: 0,00 ₫
Số lượng máy: 30
Cấu hình máy:
 • CPU - Core 2 Doual 2.4 Gh
 • Ram 1 thanh DDR2 - 2 Gb
 • Ổ cứng - 160Gb SamSung
 • Nguồn ATX 500W
 • Màn hình LCD 15 inches
 • Bàn phím Missumi USB
 • Chuột quang USB 4Tech
Phòng máy thực hành 05
Giá: 0,00 ₫
Số lượng máy: 30
Cấu hình máy:
 • CPU - Core 2 Doual 2.4 Gh
 • Ram 1 thanh DDR2 - 2 Gb
 • Ổ cứng - 160Gb SamSung
 • Nguồn ATX 500W
 • Màn hình LCD 15 inches
 • Bàn phím Missumi USB
 • Chuột quang USB 4Tech
Phòng máy thực hành 06
Giá: 0,00 ₫
Số lượng máy: 30
Cấu hình máy:
 • CPU - Core 2 Doual 2.4 Gh
 • Ram 1 thanh DDR2 - 2 Gb
 • Ổ cứng - 160Gb SamSung
 • Nguồn ATX 500W
 • Màn hình LCD 15 inches
 • Bàn phím Missumi USB
 • Chuột quang USB 4Tech