Biểu mẫu


KẾT QUẢ THI NGÀY 12/03/2017 : BANG DIEM 19-3-2017.xls
Thời gian nhận phúc khảo đến hết ngày 10/03/2017


KẾT QUẢ THI NGÀY 12/03/2017 : Bang diem 12-3-2017.xls

Thời gian nhận phúc khảo đến hết ngày 06/03/2017

KẾT QUẢ THI NGÀY 05/03/2017 : phieu diem_5-3.xlsx
Thời gian nhận phúc khảo đến hết ngày 30/03/2017


THÔNG BÁO LỊCH THI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN
NGÀY 19/03/2017 
Thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 6h45
DS THI 19-3-2017.xls

THÔNG BÁO- Lịch thi tháng 04/2017 tại Trung tâm NC&PT Công nghệ Phần mềm- Trường Đại học Nha Trang
Dự kiến sẽ tổ chức 2 đợt thi vào ngày 02/04/2017 và 23/04/2017
Nhận hồ sơ đăng kí dự thi chậm nhất trước ngày thi 5 ngày
Trân trọng!