<h2>TRUNG TÂM NC&PT CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM<h2><br/>Trung tâm thường xuyên mở các lớp Tin học nâng cao, Tổ chức các kỳ thi tin học lấy chứng chỉ tin học quốc gia

THÔNG BÁO CHIÊU SINH


KẾT QUẢ THI NGÀY 12/03/2017 : BANG DIEM 19-3-2017.xls
Thời gian nhận phúc khảo đến hết ngày 10/03/2017


KẾT QUẢ THI NGÀY 12/03/2017 : Bang diem 12-3-2017.xls

Thời gian nhận phúc khảo đến hết ngày 06/03/2017

KẾT QUẢ THI NGÀY 05/03/2017 : phieu diem_5-3.xlsx
Thời gian nhận phúc khảo đến hết ngày 30/03/2017


THÔNG BÁO LỊCH THI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN
NGÀY 19/03/2017 
Thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 6h45
DS THI 19-3-2017.xls

THÔNG BÁO- Lịch thi tháng 04/2017 tại Trung tâm NC&PT Công nghệ Phần mềm- Trường Đại học Nha Trang
Dự kiến sẽ tổ chức 2 đợt thi vào ngày 02/04/2017 và 23/04/2017
Nhận hồ sơ đăng kí dự thi chậm nhất trước ngày thi 5 ngày
Trân trọng!